<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rozpracováno - nutno převést přiložený word do online podoby a dopracovat dle priorit. V úvahu brát průběžné podněty a návrhy z výroby.

Dokument shrnuje použité standardy při tvorbě aplikací DERS (externí zažité standardy + návrh vlastních doplňujících standardů).

Dodržováním určených pravidel naplňujeme stanovený cíl - zajistit moderní a UX orientovaný vzhled a chování aplikací z dílny DERS.

  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
Microsoft Word Document 5 standardy pro GUI.docx 853 kB Langr Martin May 21, 2013 verze souboru z 25. 9. 2012 (VERSO-266)

Osnova

1 Standardy pro tvorbu šablon
1.1 Definice Doctype, vykreslovací režimy pro IE
1.1.1 Standardní doctype pro aplikace ders
1.1.2 Vykreslovací režimy IE
1.2 Obsah šablon
1.2.1 Jmenné konvence - pravidla pro pojmenování klíčových tagů
1.2.2 Navigační prvky
1.3 Formátování šablon
2 Standardy pro kaskádové styly (CSS)
2.1 Princip (logika)
2.2 Přínosy
2.3 Cíle manuálu
2.4 Css dle media
2.4.1 @media screen
2.4.2 @media print
2.5 Využití vlastností css3
2.5.1 Omezení ccs3
2.6 Vlastní umístění CSS souborů
2.7 Výjimky
2.8 Definice rozdělení css do úrovní
2.8.1 Definice stylů první úrovně - nejobecnější styly
2.8.2 Definice stylů druhé úrovně - styl klienta
2.8.3 Definice stylů třetí úrovně - na úrovni modulu
2.8.4 Definice stylů čtvrté úrovně - styly na uživatelské úrovni
2.9 Řešení přenositelnosti modulů mezi instancemi
3 užití jQuery UI
3.1 Definice vzhledu jQuery komponent
3.1.1 Progressbary
3.1.2 Dialogy
3.1.3 Záložky (UI tabs)
3.1.4 jQuery tlačítka
3.1.5 Ostatní jQuery ?fičury?
3.1.6 Náměty na zlepšení využívající jQuery U
4 Obrázky
4.1 Umístění obrázků
5 Ikony v aplikacích
5.1 Sady (balíky) ikon
5.2 Použité ikony
5.2.1 Seznam
6 Tlačítka
6.1 Zásady pro vzhled tlačítek
6.2 Připojení css na šabloně pro formátování tlačítek
6.3 Definice vzhledu tlačítek
6.3.1 Standardní tlačítka
6.3.2 Speciální tlačítka
6.4 Barevné sady tlačítek
6.5 Stavy tlačítek
7 Formátování tabulek
7.1 Definice vzhledu tabulek
8 Zohlednění pravidel accesibility & usability v ders aplikacích
8.1.1 Přehlednost
8.1.2 Formátování ?404 stránek? versa
8.1.3 Ostatní přestupky vůči doporučením
9 Doporučení pro JIRA a WIKI
9.1 Barvy
9.2 Ikony pro Jira
9.3 Ikony pro Wiki

Historie
  • Stránka byla původně umístěna v sekci [98 Zápisy ze školení, užitečné odkazy (jinde nezařazené)] --> [Testování aplikací dle LBMS] --> [Verifikace]
  • Existuje wordovský soubor vytvořený Radkem Jánským (5 standardy pro GUI.docx), který rozpracovává níže uvedenou strukturu, vznikl na podkladě VERSO-266

  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
ZIP Archive 5 standardy pro gui.zip 3,54 MB Langr Martin May 21, 2013 zaloha prislusneho adresare RJ ze samby
Microsoft Word Document 5 standardy pro GUI.docx 853 kB Langr Martin May 21, 2013 verze souboru z 25. 9. 2012 (VERSO-266)

 

Dobrá praxe DERS v oblasti GUI - evidence podnětů, myšlenek, návrhů a poznatků

Pomocí odkazu níže můžete formou textů přidávat nové požadavky, myšlenky, návrhy, dokumentovat stávající poznatky a dobrou praxi DERS. Fyzicky vždy vznikne nová podstránka, takže zvolte vhodnou úroveň členění a také její název, ze kterého bude na první pohled jasno, čeho se týká. Stránky pak budou postupně zpracovávány: myšlenky budou rozpracovány do většího detailu, probrány na workshopech a zapracovány do style guide manuálu

The license could not be verified: License Certificate has expired!

 

 

Write a comment…