<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Přehled použitých ikon ve VERSO aplikacích

V tabulce je přehled používaných aktivních i pasivních grafických prvků v aplikacích DERS ve formě ikon.

Popis sloupců

 

Název sloupceVýznam
IDIdentifikátor ikony (dle primárního použití)
Název CS 
Název EN = název 
POUŽITÍKde se ikona používá / začala primárně používat (kód projektu).
TYPA(ktivní) = klikací, P(asivní) = informační
POPISPopis významu ikony

 

Přehled ikon

ID

NÁZEV CS

NÁZEV EN = název souboru

POUŽITÍ

TYP

POPIS

 

DERS_001

Přihlášení

LogIn

DERS

A

Zobrazí přihlašovací formulář

DERS_002

Odhlášení

LogOut

DERS

A

Ukončí session a vrátí na úvodní stránku

DERS_003

Hlavní nabídka

MenuMain

DERS

A

Přejde na kořenovou nabídku systému

DERS_004

Nadřazená nabídka

MenuUpper

DERS

A

Přejde na rodičovskou nabídku

DERS_005

Rozbalit nabídku

MenuShow

DERS

A

Rozbalí podřazené nabídky

DERS_006

Sbalit nabídku

MenuHide

DERS

A

Sbalí podřazené nabídky

DERS_007

Zpět

ActionBack

DERS

A

Vrátí o krok zpět, je-li možné

DERS_008

Vpřed

ActionForward

DERS

A

Posune znovu vpřed, je-li možné

DERS_009

Mapa serveru

SiteMap

DERS

A

Zobrazí stránku s mapou serveru

DERS_010

Otevřít URL

MoveTo

DERS

A

Otevře URL v kontextu v novém okně

DERS_011

Vyhledat

SearchIn

DERS

A

Provede vyhledávání v kontextu umístění

DERS_012

Vyhledat osoby

FindPerson

DERS

A

Provede vyhledávání osob

DERS_013

Řadit sestupně

SortD

DERS 

A

Provede třídění seznamu podle položky sestupně

DERS_014

Řadit vzestupně

SortA

DERS 

A

Provede třídění seznamu podle položky vzestupně

DERS_015

Neřazeno

SortN

DERS 

Není řazeno podle této položky

DERS_016

Tisk seznamu

ListPrint

DERS

P

Otevře rozhraní pro tisk aktuálního zobrazení seznamu

DERS_017

Nápověda

HelpView

DERS

A

Otevře kontextovou nápovědu

DERS_018

Dokumentace

HelpDownload

DERS 

A

Otevře soubor manuálu

DERS_019

Soubor otevřít

FileOpen

DERS 

A

Otevře přiložený soubor

DERS_021

Soubor načíst

FileImport

DERS

A

Otevře komponentu pro výběr souboru určitého typu

DERS_022

Ukázat 

ShowHidden

DERS

A

Rozbalení části formuláře

DERS_023

Skrýt

HideShown 

DERS

A

Sbalení části formuláře

DERS_024

Číselník

ValueList

DERS

A

Výběr z dynamického číselníku v novém okně prohlížeče

DERS_025

Hodnota

ValueUsed

DERS

A

Použít vybranou hodnotu číselníku

DERS_026

Kalendář

Calendar

DERS

A

Výběr data prostřednictvím komponenty

DERS_027

Filtr použít

FilterUsed

DERS

A

Použít hodnoty filtru

DERS_028

Filtr vyprázdnit

FilterClear

DERS

A

Vyprázdnit pole filtru

DERS_029

Filtr původní

FilterDefault

DERS

A

Použít defaultní nastavení filtru

DERS_030

Záznam nový

RecordCreate

DERS

A

Nový prázdný záznam

DERS_031

Záznam kopírovat

RecordMasterCopy

DERS

A

Nový záznam jako kopie existujícího

DERS_032

Záznam smazat

RecordMasterErase

DERS

A

Smazat záznam

DERS_033

Záznam číst

RecordView

DERS

A

Zobrazit detail záznamu pro čtení

DERS_034

Záznam editovat

RecordEdit

DERS

A

Zobrazit detail záznamu pro editaci

DERS_035

Záznam uložit a zavřít

RecordSaveClose

DERS

A

Uložit záznam formuláře a zavřít okno

DERS_036

Záznam uložit a načíst

RecordSaveReload

DERS

A

Uložit záznam a znovu načíst formulář

DERS_037

Záznam neuložit a zavřít

RecordNoSaveClose

DERS

A

Zavřít bez uložení

DERS_038

Záznam podepsat

RecordSubscribe

DERS

A

Elektronický podpis

DERS_039

Záznam schválit

RecordCertify

DERS

A

Zobrazit detail záznamu pro schválení

DERS_040

Nová položka

RecordDetailNew

DERS

A

Založí nový prázdný řádek (master - detail)

DERS_041

Odstranit položku

RecordDetailErase

DERS

A

Odstraní řádek (master - detail)

DERS_042

Stav nezapočato

StatusRed

DERS

P

Obecné návěstí červená - nezapočalo zpracování

DERS_043

Stav rozpracováno

StatusYellow

DERS

P

Obecné návěstí žlutá - zpracovává se

DERS_044

Stav dokončeno

StatusGreen

DERS

P

Obecné návěstí zelená - dokončeno zpracování

DERS_045

Stav neurčen

StatusUnknown

DERS

P

Obecné návěští šedá - nelze zjistit stav

DERS_046

Nová položka kopie

RecordDetailCopy

DERS

A

Založit nový řádek kopií existujícího

DERS_047

Spustit kontroly

RunRequiredControl

DERS

A

Spustí kontrolu v kontextu umístění

DERS_048

Formulář zavřít

FormClose

DERS

A

Zavřít okno formuláře bez uložení záznamu

DERS_049

Formulář obnovit

FormFresh

DERS

A

Znovu načíst formulář s existujícími daty

DERS_050

Formulář vyprázdnit

FormClear

DERS

A

Znovu načíst prázdný formulář

DERS_051

Spustit výpočet

Calculate

DERS

A

Spustí výpočet v kontextu umístění

DERS_052

Přenést

Transfer

DERS

A

Provede přenos dat v kontextu

DERS_053

Export Word

ExportWord

DERS

A

Export do MS Word

DERS_054

Export Excel

ExportExcel1

DERS

A

Export do MS Excel, oddělovačem je čárka

DERS_055

Export Excel

ExportExcel2

DERS

A

Export do MS Excel, oddělovačem je tečka

DERS_056

Export PDF na šířku

ExportPDF1

DERS

A

Export PDF na šířku

DERS_057

Export PDF na výšku

ExportPDF2

DERS

A

Export PDF na výšku

DERS_058

Export HTM

ExportHTM

DERS

A

Export do HTML

DERS_059

Export XML

ExportXML

DERS

A

Export do XML

DERS_060

Export CSV

ExportCSV

DERS

P

Export do CSV

DERS_061

Export TXT

ExportTXT

DERS

P

Export do TXT

CP_001

Storno cesty

 

VersoCP

A

Storno cestovního příkazu

CP_002

Vyúčtování cesty

 

VersoCP

A

Vyplnit vyúčtování cestovního příkazu

CP_003

Průběh cesty

 

VersoCP

A

Vyplnit zprávu o pracovní cestě

CP_004

Kontrola cesty

 

VersoCP

A

Provést kontrolu a opravu vyúčtování cesty

CP_005Detail vozidla VersoCPANa detailu CP zobrazí podrobnosti o vozidle
CP_006Detail řidiče VersoCPANa detailu CP zobrazí podrobnosti o řidiči 
IPOS_001Historie IPOSANa detailu - zobrazí historii změn záznamu
IPOS_002Soubory IPOSAZobrazí okno s výpisem složek a soubory v nich
IPOS_003Ruční zadání IPOSAUmožní ruční specifikaci položky nákupu
IPOS_004Katalog IPOSAOtevře katalog položek
IPOS_005Volby IPOSARozbalí volby u objektu
IPOS_006Kategorizace a logistika IPOSPSekce kategorizace a logistiky
IPOS_007Schváleno IPOSPZáznam schválen
IPOS_008Neschváleno IPOSPZáznam neschválen
IPOS_009Provést akci IPOSPSeznam se záznamy, kde lze provést WF akci
IPOS_010Sběry IPOSPSeznam sběrů
IPOS_011Zobrazit podrobnosti IPOSAZobrazí podrobnosti záznamu (např. položky celku)
IPOS_012Skrýt podrobnosti IPOSASkryje podrobnosti záznamu
IPOS_013Návrhy VZ IPOSPSeznam návrhů VZ
IPOS_014Odbavení nákupů IPOSPSeznam nákupů k odbavení
IPOS_015Poradit s nákupem IPOSPSeznam nákupů, kde má zbožíznalec poradit
IPOS_016Vystavené objednávky IPOSPSeznam vystavených objednávek
IPOS_017Položky části VZ IPOSAZobrazí seznam položek zahrnutých v části VZ
IPOS_018Nákupní košík IPOSAZobrazí detail nákupu
IPOS_019Stáhnout soubor IPOSAStáhne uložený soubor
IPOS_020Moje nákupy IPOSPSeznam nákupů uživatele
IPOS_021Právo z nadřazené komodity IPOSPPrávo na položku z nadřazené komodity
IPOS_022

Není právo

 IPOSPNení právo na položku
IPOS_023Právo z podřízeného pracoviště IPOSPPrávo na položku z podřízeného pracoviště
IPOS_024Právo přiděleno přímo IPOSPPrávo na položku přímo
IPOS_025Nenalezeno právo IPOSPNenalezeno právo
IPOS_026Přidat výzvu žadatelům IPOSAPřidá záložku výzvy na VZ
IPOS_027Odebrat výzvu žadatelům IPOSAOdebere záložku výzvy na VZ, zruší výzvu
IPOS_028Nový záznam IPOSAPřidá nový záznam
IPOS_029Zařazeno do sběru IPOSPPoložka je zařazena do sběru
CZV_001Hodnocení účastníků kurzu CZVAZobrazí seznam hodnocení účastníků kurzu
CZV_002Úroveň druhu akreditace CZVPZobrazuje úroveň druhu akreditace
CZV_003Nový účastník kurzu CZVA

Vytvoří nový záznam pro osobu

CZV_004Nová skupina kurzu CZVAVytvoří nový záznam pro skupinu osob
CZV_005Přidat kurz CZVAVytvoří nový záznam kurzu pro daný program
CZV_006Seznam kurzů CZVAZobrazí seznam na program navázaných studijních kurzů
CZV_007Podrobnosti CZVAZobrazí podrobnosti záznamu
CZV_008Zobrazit detail osoby CZVAVytvoří záznam aktivity pro zvolenou osobu, zobrazí v něm detail osoby
IPOS_030Download IPOS, ZADAStažení souborů
       

 

 

 1. May 22, 2008

  Ještě by se mi líbila ikona, která znázorňuje, že nějaký text má vysvětlivku (něco jako červený trojúhelníček), jak je označena buňka v excelu, na kterou je vázán komentář.
  Po najetí myši na takovýto text se ukáže tooltip.

  Nevím, jak to zadat, proto to píši sem.

 2. May 22, 2008

  Doplnil bych další sloupeček, kde se může každá existující ikona doplnit,aby v tomto přehledu byly všechny pohromadě, a zároveň by to mohlo soužit jako primární úložiště ikon (formát .png)

 3. May 21, 2013

  Melo by se presunout do sekce, ktera  je viditelna i pro klienty (ve space PD: https://wiki.ders.cz/x/Y4BgCg) a sem zpetne nalinkovat pro potreby vyvoje.

  1. May 23, 2013

   Ikony jsem přesunula, ale do PD mohu přesunout pouze řádky, kde již jsou ikony přiřazené. Zbytek tu musí zůstat do doby než bude zpracované a může se také přesunout. Sloupeček Balíček a Poznámka jsem také pro PD smazala. Je potřeba zajistit, aby vývoj/dokumentarista aktualizoval ikony v okamžiku, kdy se začnou používat.

   Zároveň jsem zmíněnou stránku přesunula do části PD - Společné dokumenty, protože tam pak mohou být i ikony pro OBD a ostatní aplikace.

Write a comment…