Label: pd-vav

Content with label pd-vav in Produktová dokumentace (See content from all spaces)
Related Labels: pd-evidence, obd, pd-ostatni, pd-manazerske_rozhodovani, zachovat

Page: Evaluace
  Název Evaluace Projekt OBD, jedná se o součást OBD na FVZ Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály   Společné pro DERS aplikace Terminologie a pravidla Další odkazy VERSO - Instalace a požadavky…
Other labels:
Page: FULLCOST
  Název FullCost Projekt FCUHK Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály Příručka uživatele UHK Příručka uživatele UJEP Příručka uživatele VFU Příručka uživatele ČVUT Čerpání datových zdrojů FCUHK …
Other labels:
Page: Granty a projekty
  Název Granty a projekty Projekt GaP Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály Příručka uživatele 3.x Příručka uživatele AMU Příručka uživatele AVČR Příručka uživatele JČU Příručka uživatele TUL P…
Other labels:
Page: IGA
  Název Interní grantová agentura / IGA Projekt IGA Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály Příručka uživatele Projekt IGA, IGA (guidepost) Aplikace https://vavdemo.ders.cz/ Společné pro DERS apl…
Page: OBD
  Název OBD Projekt OBD3 Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Průvodce upgradem Manuály   Projekt OBD 3.0 (Guidepost) Aplikace vavdemo.ders.cz Demoverze OBD v. 2.6 ke stažení (demo/demo) Společné pro …
Other labels:
Page: OBD Pro
  Název Jméno produktu/modulu Projekt Jméno projektu v rámci které ho se dělá, pokud má smysl uvádět. Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Průvodce upgradem Manuály OBD Pro - Moduly Projekt OBD   Apli…
Page: Oblast VaV
  Název VaV Společné pro DERS aplikace Terminologie a pravidla Další odkazy VERSO - Instalace a požadavky na systém   Společné dokumenty pro oblast Vědy a výzkum (VaV) Dokumentace ve formátu PDF Větši…
Page: PDV
  Název Průmyslové a duševního vlastnictví / PDV / DV Projekt PDV Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály Průmyslové a duševního vlastnictví - Uživatelská příručka Společné pro DERS aplikace Term…
Other labels:
Page: RAV
  Název Rezervace a výpůjčky / Přístroje / RAV Projekt RAV Verze Přehled změn ve verzích (JIRA) Manuály Rezervace a výpůjčky - Uživatelská příručka Společné pro DERS aplikace Terminologie a pravidla  …
Other labels: