<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento prostor obsahuje veškeré druhy produktové dokumentace, které jsou pro zajištění přehlednosti a rychlé orientace strukturovány do kategorií. Na produkty lze přistoupit po rozbalení seznamu v kategorii, produkt může být zařazen do více kategorií.

 

Všechny produkty


Podpora manažerského rozhodování

  E-oběhové dokumenty se schvalováním

Sociální sféra

 Produkty
Page: KISSOS
Page: RISK

Věda a výzkum

 Produkty
Page: Evaluace
Page: FULLCOST
Page: Granty a projekty
Page: IGA
Page: OBD
Page: OBD Pro
Page: Oblast VaV
Page: PDV
Page: RAV

Ecm a dms

 Produkty
Page: CUL
Page: Legislativa
Page: Registr smluv
Page: REMDAT

Interní nakupování a veřejné zakázky

 

 

 

 

Evidence

Consequence a JWP

 Produkty
Page: Budict
Page: Bulk Remove
Page: Consequence
Page: DFORM
Page: ECM plugin
Page: JIRA Forms
Page: Page Confirmation

SW na zakázku

 Produkty
Page: EOEO
Page: Rezervační systém
Page: SRDLP

Ostatní podpůrné moduly

 Produkty
Page: Administrace
Page: JasperReports
Page: KOPLA
Page: Moje služby
Page: Parametrizace
Page: PDV
Page: Pohledy do SafeQ
Page: RAV
Page: Tisky
Page: TZS/IPS

Společné dokumenty


Write a comment…