<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato sekce obsahuje obecné návody a postupy pro zjednodušení a usnadnění práce s aplikacemi a jsou rozčleněny do jednotlivých podsekcí

Od komplexnějších vnitrofiremních Návodů se liší hlavně tím, že se jedná o řešení drobných problémů - většinou jen stačí někde něco zapnout, připsat do registru apod.
Užitečným využitím je i pomoc pro naše zákazníky - při běžné denní práci používáme většinou stejné technologie a nástroje (Ms Windows, Office,...)

Obsah:

Labels
Write a comment…