<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metodiky, nástroje a techniky

V rámci každého nového projektu je potřeba nejprve vybrat společný jazyk, vydefinovat komunikační kanály a strategii a vytvořit prostor pro sdílení informací. Naše společnost pro tyto účely nabízí sadu osvědčených nástrojů, metodik a technik. Doporučujeme proto zainteresovaným osobám na obou stranách absolvovat tzv. uživatelské minimum (základní zaškolení a/nebo samostudium dostupných materiálů) v práci s následujícími nástroji:

UML

 • naše společnost si jej zvolila jako primární společný jazyk pro popis světa IS (nejen)
 • praktickou implementaci tohoto principu zajišťujeme nástrojem Enterprise Architect (viz dále)

HelpDesk (JIRA)

 • funguje jako helpdesk, úkolovník a základní komunikační nástroj (automatické notifikační emaily)
 • https://jira.ders.cz (přihlašovací údaje obdrží registrovaní uživatelé emailem)

  Prezentace

  Name Size Creator Creation Date Comment
     Drag files from your desktop onto your browser or select files by clicking "Browse"

Wikipedie Confluence (WIKI)

Zde jsou primárně vytvářeny všechny texty (studie, manuály, release notes, apod...). Hlavní výhody:

 • automatické verzování obsahu stránek i samotných příloh
 • možnost následného exportu do formátu DOC či PDF
 • snadné vytváření struktury dokumentace (kapitoly, moduly, aplikace...)
 • integrace s JIRA (release notes)

  Tabulky, obrázky případně jiné soubory je potřeba nejprve do wiki uložit (záložka Attachments). Následně mohou být použity v textu stránky. Doporučujeme používat editační mód Wiki Markup - jednoduchá notace se dá zvládnout velice rychle a práce je pak mnohem rychlejší než v módu Rich Text (ten naopak doporučujeme používat při používání copy-paste z již existujících dokumentů používajících RTF formátování).

Enterprise Architect (EA)

 • slouží pro komplexní analytické modelování budoucího systému (REQ, BPM, ACM, UCM, UIM)
 • používáme EA ve verzi 7.0
 • soubory obsahující analytický model (AM) aplikace mají příponu *.EAP, budou vkládány do wiki jako přílohy
 • je k dispozici také Lite verze nástroje EA (tzv. reader) - po nainstalování vám umožní pracovat s *.EAP soubory ve smyslu prohlížení tzn. budete moci komfortně procházet všechny části modelu, ale bez možnosti jeho editace.
 • v případě potřeby je uvolňován i html report AM (pro ty, kteří nebudou mít k dispozici reader)
 • na anglických stránkách výrobce programu jsou k dispozici tutoriály k UML
Write a comment…