<p><span class="error">The license could not be verified: License Certificate has expired!</span></p>

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Identifikace
NázevManažerský IS / MIS
ProjektU více klientů různé verze, komponenta MIS
Verze

Přehled změn ve verzích (JIRA)

Write a comment…